KALİTE POLİTİKAMIZ

Martaş Group temel ilke ve prensiplerine bağlı olarak,

ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilir, sosyal ve çevresel sürdürülebilir bir büyümeyi amaç edinmiştir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Martaş Group temel ilke ve prensiplerine bağlı olarak, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilir bir büyümeyi amaç edinmiştir.

Bu ana unsurlarımız:

Çalışanlarımızla,

Onları en başından eğiterek deneyim ve tecrübeye sahip olmalarını sağlayarak, mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayarak ve geleceklerini şekillendirerek onları mutlu ve memnun etmeyi zorunlu sayarız.

Müşterilerimizle,

Onların sürekli memnuniyetine odaklanarak, beklentilerini daha önceden tahmin ederek, müşteri geri bildirimlerini önemseyip süreçlerimizi sürekli iyileştirerek, etik kurallara uygun davranırız.

Doğa ve Çevremizle,

Dağa ve çevrenin korunmasına özen göstererek, doğal tabiatı bozmadan, çevresel sorumluluk ve sürdürülebilirlikle hareket etmeyi gelecek planımız olarak görürüz.

İştirak ettiğimiz sosyal toplumla,

Sosyal, kültürel, etik, ahlaki değer ve inançlara saygı göstermeyi, her bir bireyi ve canlıyı kendimizle eşit görerek yardım etmeyi, bu çerçevede toplumu geliştirmeyi birinci görevimiz olarak görürüz.

Paydaş ve hissedarlarımızla,

Hep birlikte, ekonomik sürdürülebilir, temiz ve karlı bir anlayışla hareket ederiz.

Değişerek, büyüyerek, gelişerek, sürekli iyileştirerek, temasta bulunduğumuz her şeyin sağlık ve güvenliğini ön planda tutarak bu unsurlarla sürekli birlikte olmak ana politikamızdır.